Privātuma politika

SIA SPENTA ir internetveikala www.stilakods.lv īpašniece. SIA SPENTA ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Jūsu personas (Datu subjekts) datus.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā SIA SPENTA izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties vai iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta veikalā www.stilakods.lv.

Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, kā arī veicot pasūtījumu nereģistrējoties, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet pakalpojumus.

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja Datu subjekts vēlas attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai radušies kādi citi jautājumi par Jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA SPENTA pa e-pastu: info@stilakods.lv vai zvanot pa tālruni +371 26227755.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz rakstveida pieprasījumu, SIA SPENTA  informēs Datu subjektu par: 

SIA SPENTA veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Tomēr, SIA SPENTA ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA SPENTA var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

SIA SPENTA var izmantot Jūsu personas datus, lai: 

Trešās personas

SIA SPENTA var atklāt informāciju par Jums jebkuram SIA SPENTA darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:   

Sīkdatnes

SIA SPENTA ir tiesīga vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes, lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam internetveikala izmantošanas iespējas..    

Privāto datu aizsardzība

Visi klienta personiskie dati, apmeklējot interneta veikalu www.stilakods.lv un veicot apmaksu par precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad kurjeram, lai piegādātu preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.

Citi noteikumi

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.stilakods.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www.stilakods.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi info@stilakods.lv .